Lidmaatschap

De contributie bedraagt per kalenderjaar van 01-01 t/m 31-12:

Surfleden
T/m 18 jaar : € 25,-
19 jaar en ouder : € 38,50
Gezinslidmaatschap : € 55,-
Plankenstalling € 38,50 (per bergplaats,1 plank incl. toebehoren)*

De sleutel voor de poort en clubcabine krijgt u tegen een borgbetaling van € 3,50.
Na het betalen van de contributie krijgt u zo spoedig mogelijk uw lidmaatschapbewijs van de surfclub Drusus thuis toegestuurd.* Plankenstalling (Momenteel zijn er diverse plaatsen beschikbaar)
In verband met de beperkte opslagruimte is het verstandig eerst te informeren of er nog plaats is.
De toewijzing van een vrijgekomen plaats geschiedt op volgorde van aanmelding.
Het gebruik van de plankenstalling is geheel voor eigen risico.
Surfclub Drusus is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van welke aard dan ook, van uw eigendommen.


Waarschuwing!
De Oolderplas is een open water zonder enige vorm van professioneel toezicht.
Daarom is surfen en/of zwemmen bij onze vereniging dan ook altijd op eigen risico.Voor meer informatie over het lidmaatschap van Surfclub Drusus, stuur een mail naar: info@surfclubdrusus.nl


Rekeningnummer:
NL59 RABO 0121 8164 43 
(t.n.v. Surfclub Drusus)
BIC code: RABONL2U